zondag 14 april 2013

Koptienden Hilversum 1597De namen en het folionummer.

Lubbert Claesz 82
Jacob Jansz Comen 82
Peter Stoffels 82
Basteaan Claesz 82
Lambert Henricxz de Jongen 83
Marten Meijnsz 83
Gerrit Sebastiaensz 83
Dirck Cornelisz 83
Meijns Crijnen 83
Willem Wijchgert Roeloffsz 83
Gerrit Jacobsz Moeijen 83
Wijchgert Gerbrantsz 83
Lambert Jansz Hoeck 84
Jacobgen Lamberts 84
Cornelis Jacob Moeijen 84
Claes Thijmen Gerbertsz 84
Ghijsbert Claesz 84
Steven Thonisz 84
Claes Heijnen 84
Elbert Roeloffsz 84
Ghijsbert Lambertsz 85
Michgyell Lambertsz 85
Thijmen Cornelisz 85
Thijmen Jansz 85
Ghijsbert Rijcxz 85
Ellert Feeckensz 85
Fijchgen Claes Ghijssen ,weeskijnt, 85
Ghijsbert Lambertsz Vlaenderen 85
Matgen Lamberts ,dr, Vlaenderen 86
Splinter Connicxz 86
Lambert Michgielsz 86
Thijmen Dircxz 86
Claes Ghijsbertsz 86
Lambert Sebastiaensz 86
Henrick Andryesz 86
Jan Lambertsz 86
Rijckout Gerritsz 87
Peter Wijchgertsz 87
Cornelis Jacobsz 87
Ellert Gerritsz 87
Thijmen Lambertsz 87
Cornelis Ellertsz 87
Crijn Gerritsz 87
Jannichgen Melis ,Peter Crijn Lutersz huijsvrou, 87
Jacob Henricxz 88
Elbert Gerritsz Ruijter 88
Lambert Gerrit Haenen 88
Sijmon Adriaensz 88
Elbert ,jonge, Jannen 88
Cornelis Adrijaensz 88
Jan Elbertsz 88
Stoffel Cornelisz Calff 88
Werf Claesz 89
Adriaen Walichsz 89
Dirck Claesz Colfgijter 89
Cornelis Claesz 89
Loijch Henricxz 89
Nijsgen Bastiaens ,dr, 89
Thonis Ghijsbertsz 90
Thonis Ellertsz 90
Vijtus Sebastiaensz 90
Cornelis Thijmen Rijcxz 90
Peter Henrick Andriesz 90
Jan Thijmen Elten ,van Laren, 90
Gerrit Jansz d Jongen 91
Peter Phlsz 91
Gerrit Claes Phlsz 91
Dirck Wijchgertsz 91
Gerridt Willemsz Brouwer 91
Claes Roel Lambertsz 91
Claes Jacobsz Boelhouwer 91
Henrick Loechsz 92
Elbert Jan Elten 92
Willem Aertsz 92
Willem Claes Guessen 92
Wijchgert Gerritsz op de Poll 92
Aert Petersz 92
Jacob Rijcxz 92
Gerrit Henricxz Knechtge 93
Cornelis Gerritsz 93
Ghijsbert Coman Dircksz 93
Rijck Elbertsz Ruijter 93
Ansch Jansz 93
Lourens Jansz 93
Waell Meijnsz 93
Gerridt Wijchgertsz 94
Roel Jacobsz 94
Peter Jansz van Huijssen 94
Harman Lambertsz 94
Wijchgert Henricxz 94
Jan Wijchgertsz 94
Gerbert Jansz Heetvelt 95
Peter Rijcxz 95
Ghoessen Claesz 95
Cornelis Lambertsz Bijll 95
Jan Lambert Jansz 95
Jan Lubbertsz Snijder 95
Peter Gerritsz 95
Bart Thijmensz 96
Jan Jacobsz 96
Gerridt Lambertsz ,jonge, Gerridt 96
Feeck Ellertsz 96
Jacob Cornelisz 96
Jan Willemsz Brouwer 96
Jan Bartsz 96
Peter Lambertsz ?? 96
Lubbert Lambertsz 97
Cornelis Rijcxz Rebell 97
Gerridt Thijmen Lambertsz 97
Henrick Corsz 97
Michgiel Cornelisz 97
Elbert Henricxz Soemer 97
Jan Dirricxz ,jonge,,weeskijnt, 98
Meijert Hernicxz Coster 98
Claes Harmensz 98
Gerridt Claesz 98
Lambert Jan Dirricxz 98
Harmen Corssz 98
Lambert Gerritsz Timmerman 99
Aert Gerbrantsz 99
Claes Jansz Timmerman 99
Swaenninck Petersz 99
Frans Aertsz 99
Jannichgen Peters 100
Jacob Gerritsz Boelhouwer 100
Ewoldt Gerritsz van Hees 100
Thonis Elbertsz 100
Lambert Reijersz 100
Claes Gerritsz Spelt 100
Lambert Cornelisz 100
Aerdt Claesz Boelhouwer 101
Thijmen Lambert Ghijssen 101
Henrick Dirricxz 101
Harmen Henrick Adriesz 101
Jan Jacobsz Heetvelt 101
Willem Claesz 101
Jan Stoffelsz 102
Dirck Fredricxz 102
Bart Cornelisz 102
Sijmon Gerritsz 102
Claes Lambertsz Kempe 102
Jan Henricxz Timmerman 102
Dirck Lambert Jansz 103
Peter Cornelisz 103
Gerridt Dirricxz Vis 103
Cornelis Petersz 103
Ebbe Jansz Licht 103
Elbert Adryaensz 103
Lambert Jansz Brasser 104
Thijmen Gerritsz 104
Peter Claesz Timmerman 104
Thonis Willemsz 104
Rijck Thijmensz alias Rebell 104
Aert Lambertsz 104
Bart Gerrit Jansz 105
Harmen Henricxz 105
Jacob Gerrit Lamffsz 105
Claes Splintersz 105
Jacob Thomasz 105
Wijchgert Roeloffsz 105
Thonis Lambertsz 105
Jacob Claesz 106
Cornelis Roel Claesz 106
Lambert Petersz 106
Jan Cornelisz 106
Gerridt Jacobsz Jongert 106
Lambert Petersz ,jonge, 106
Jan Jansz ,Jan Gerritsz weeskijnt, 107
Dirck Cornelisz Dorlant 107
Rijck Dircxz 107
Lambert Elbertsz 107
Claes Cornelisz 107
Cornelis Jansz Perck 107
Claes Dirricxz 108
Loeijch Petersz 108
Claes Gerbertsz 108
Michgyell Jansz 108
Ghijsbert Jacobsz Jongert 108
Willem Jansz 108
Peter Rutgersz 109
Bart Jacobsz 109
Jannichgen Louwen ,weeskijndt, 109
Lourens Lambertsz 109
Jacob Thonisz 109
Cornelis Bartsz 109
Gerridt Jansz Speldt 110
Jan Gerritsz Spelt 110
Sebastiaen Florisz 110
Jan Henricxz Kaeck 110
Lambert Lambertsz 110
Roel Jan Petersz 110
Willem Dirricxz Moelenaer 111
Ghijsbert Ghijsbertsz Smith 111
Evert Henricxz Brouwer 111
Bart Gerrit Bartsz 111
Lubbert Petersz 111
Adryaen Petersz 111
Claes Bartsz 112
Ghijsbert Petersz 112
Ansch Petersz 112
Jan Thijmensz 112
Harmen Harmensz 112
Cornelis Splintersz 112
Thonis Peter Phlsz ,weeskijndt, 113
Dirck Ghijsbertsz ,in de Loosdrecht, 113
Lambert Thijmen Woutersz 113
Geertgen Gerrits ,Willem Manten wijff in de Loosdrecht, 113
Adryaen Willem Bartsz 113
Henrick Claesz ,kijndt, 113
Gerridt Claesz Hees 114
Rijchout Jansz 114
Henrick Anschen 114
Henrick Lambertsz Jonge 114
Thijmen Rijcxz 114
Coen Henricxz 114
Jan Jacobsz den Ouden 115
Cornelis Gerbertsz 115
Goordt Willemsz ,woonen in de Loosdrecht, 115
Gerridt Jansz Scram 115
Wouter Claesz 115
Cornelis Stoffelsz 115
Lambert Stoffelsz 116
Jacob Woutersz Smith 116
Dirck Cornelisz Andriesz 116
Jan Claesz Roest 116
Thijmen Henricxz Keeloff 116
Jacob ijsacxz 116
Gerridt Ewoutsz 116

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Geplaatst door:Lucas de Gooijer

http://www.tussen-vecht-en-eem.jouwpagina.nl 

Koptienden Hilversum 1589De namen en het folionummer.

Koptienden Hilversum 1584De namen en het folionummer.

Lambert ,jonge, Claesz Cassenaer 87
Lubbert Claesz 87
Andries Jacob Henricxz 87
Jacob Jansz Coman 87
Peter Stoffelsz 87
Bastiaen Claesz 88
Lambert Henricxz de Jongen 88
Matgen Meijnsz 88
Dirck Cornelisz 88
Meijns Krijnen  88
Gerrit Jacobsz Moeijen 88
Lambert Jansz Hoeck 89
Cornelis Jacobsz Moijen 89
Claes Thijmen Gerbrantsz 89
Steven Thonisz 89
Claes Heijnen 89
Elbert Roeloffsz 89
Jacob Jacobsz Moeij 89
Gijsbert Lambertsz 89
Thijmen Cornelisz 90
Thijmen Jansz 90
Gijsbert Rijcxz 90
Claes Roelen 90
Elbert Feeckensz 90
Jan Henricxz Brouwer 90
Gerbert Cornelisz 91
Splinter Connicxz 91
Lambert Michielsz 91
Claes Gijsbertsz 91
Claes Roel Claesz van Laeren 91
Lambert Sebastiaensz 91
Gerrit Claesz 92
Lambert Elbertsz ,weeskijnder, 92
Aert Willemsz 92
Cornelis Jacobsz 92
Ellert Gerritsz 92
Cornelis Ellertsz 93
Krijn Gerritsz 93
Rijck Ariaensz (schoud?) 93
(Peter Ariaensz ????) 93
Elbert Gerritsz Ruijter 93
Peter Crijn Lubbertsz 93
Lambert Gerrit Haenen 93
Simon Adriaensz 94
Elbert ,jonge, Jannen 94
Cornelis Adriaensz 94
Jan Elbertsz 94
Stoffel Cornelisz Kalff 94
Werf Claesz 94
Adriaen Walichsz 94
Dirck Claesz Colfgieter 95
Cornelis Claesz 95
Gerrit Thonisz 95
Loeijch Henricxz 95
Jannichgen Jans 95
Tonis Gijsbertsz 95
Jan Willemsz ,jonge, 96
Cornelis Thijmen Rijcxz 96
Peter Henrick Andriesz 96
Jan Thijmen Elte van Laeren 96
Wijgert Gerritsz 96
Jan Heijn ,jonge, 96
Peter Phsz 97
Gerrit Claesz Phsz 97
Dirck Wijgertsz 97
Wouter Elbertsz 97
Reijer Petersz 97
Gerrit Willemsz Brouwer 97
Jan Claes (???) 98
Peter Jansz 98
(Gerrit Lambersz Ghijsen?) 98
Willem Aertsz 98
Frederick Jacobsz 98
Aert Lubbesz 98
Willem Claes Guesen 99
Wijgert Gerritsz 99
Aert Petersz 99
Jacob Rijcxz 99
Gerrit Henricxz Knechtge 99
Claes Gerritsz Boelhouwer 99
(???) Jan Gerritsz 100
Ghijsbert Coman Dirricxz 100
Ansch Jansz 100
Vijtus Sebastiaensz 100
Wael Melijsz 100
Gerrit Wijchgertsz 100
Peter Claesz (Bast?) 100
Peter Jansz van Huijssen 101
Harmen Lambertsz 101
Elbert Meijnsz 101
Wijgert Henricxz 101
Gerbert Jansz Heetvelt 101
Meijns Walranens 101
Gerrit Jansz Timmerman 101
Jacob isaacxz 101
Cornelis Lambertsz Bijll 102
Lambert Jansz 102
Jan Lambert Jansz 102
Jan Lubbertsz Snijder 102
Bart Thijmensz 102
Roel Lambertsz 102
Jan Jacobsz 102
Jacob Cornelisz 103
Jan Willemsz Brouwer 103
Jan Bartsz 103
Peter Lambertsz 103
Jan Elbertsz 103
Lambert Lubbertsz 103
Lubbert Lambertsz 103
Mergen Adriaens 103
Cors Henricxz 104
Henrick Corsz 104
Ansch Lambertsz 104
Gerrit Petersz (??) 104
Elbert Henricxz Stomer 104
Jan Jan Dircxz ,weeskijnder, 104
Meijert Henricxz 104
Claes Henricxz 104
Isaack Willemsz Bongaert 105
Wouter Isaacksz 105
Claes Wijgerstz 105
Lambert Gerritsz Timmerman 105
Aert Gerbrantsz 105
Swaeninck Petersz 105
Claes Jansz Timmerman 105
Jacob Wijgertsz 105
Cornelis Rijcxz 106
Frans Aertsz 106
Jacob Roele (??) Huijssen 106
Jacob Gerritsz Boelhouwer 106
Henrick Claes Gerbrantsz 106
Gerrit Claesz (Hees?) 106
Ewolt Gerritsz van Hees 107
Jacob Lamber Willemsz 107
Peter Loeijchsz 107
Claes Gerritsz Spelt 107
Lambert Gijs Roele 107
Thijmen Lambert Gijsen 107
Henrick Diricxz 107
Gerrit Henricxz 108
Jan Lambert Henricxz ,jonge, 108
Jan Jacobsz Heetvelt 108
Claes Henricxz Keeloff 108
Dirck Willemsz 108
Cornelis Jansz 108
Simnon Gerritsz 109
Jacob Willem Rijcxz 109
Claes Lambertsz 109
Dirck Lambert Jansz 109
Peter Cornelisz 109
Jacob Dirck Borts 109
Gerrit Dircxz Vis 109
Cornelis Petersz 110
Elbert Adriaensz 110
Ebbert Jansz Licht 110
Jan Dirck Peter Jansz 110
Lambert Jansz Brasser 110
Willem Thijmen Willemsz 110
Gerrit Bert Roeloffsz 111
Geleijn Petersz 111
Cornelis Phsz 111
Lambert Gijsbertsz (Keizer?) 111
Rijck Thijmensz als Rebel 111
Bart Gerrit Jansz 111
Herman Henricksz 112
Jacob Gerrit Lamffsz 112
Claes Splintersz 112
Peter Gijsbertsz 112
Jacob Thomasz 112
Wijgert Roeloffsz 112
Cornelis Roell Claesz 113
Lambert Petersz 113
Jan Cornelisz 113
Lambert Petersz ,jonge, 113
Goesen Loeijchsz 113
Jan Jansz ,Jan Gerritsz weeskijnt, 113
Dirck Cornelisz Dorlant 114
Rijck Dircxz 114
Henrick Gerritsz Brouwer 114
Rijck Cornelisz 114
Tijmen Cornelisz 114
Claes Cornelisz 114
Gerrit Dircxz 114
Loeijch Petersz 114
Henrick de Jonger 115
Coman Jan Thonisz 115
Phls Meijnsz 115
Rutger Gerritsz 115
Gijsbert Jacobsz 115
Willem Jansz 115
Jacob Gijsbertsz Jongers 116
Bart Jacobsz 116
Henrick Andriesz 116
Jannichgen Louwen ,weeskijndt, 116
Cornelis Willem ?? 116
Jacob Thonisz 116
Cornelis Bertsz 116
Jan Gerritsz Spelt 117
Lambert (??) Gerrit Willemsz 117
Tonis Jansz 117
Sebastiaen (???) 117
Jan Henricxz Kaeck 117
Willem Dircxz Moelanaer 118
Gijsbert Gijsbertsz Smit 118
Evert Henricxz Brouwer 118
Bart Gerrit Bartsz 118
Lubbert Petersz 118
Adriaen Petersz 118
Ansch Petersz 119
(Jacob Wijchgertsz?) 119
Elbert Ebbensz Vos 119
Cornelis Henricxz de Jonge 119
Ghijsbert Peter Phlsz 119
Jan Lambt Gerrit Jansz 119
Thonis Peter Phlsz 119
Herman Hermansz 119
Cornelis Splintersz 120
Claes Jacob Reijersz 120
Floor Henricxz 120
Jelis (????) 120
Tonis Peter Phlsz 120
Geertgen Gerrit ,Willem Marten wijff, 120
Cornelis Elbertsz 120
Floor Gerritsz 120
Dirck Gijsbertsz 120
Aert Elten 120
Jacob Jansz 121
Adriaen Willem Bertsz 121
Henrick Claesz ,kijnt, 121
Gerrit Claesz Hees 121
Rijcout Jansz 121
Henrick Anschen 121
Henrick Lambertsz ,Jonge, 121
Tonis (????) 121
Tijmen Rijcxz 122
(???) Henricxz 122

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Geplaatst door:Lucas de Gooijer

http://www.tussen-vecht-en-eem.jouwpagina.nl